Celková rekonstrukce pražské činžovní vily z r. 1914